Slide 1

Välkomment till Blira!

Annika Wallin, konsult inom barn-,
ungdoms- och utbildningsfrågor

Slide 2

Välkomment till Blira!

Annika Wallin, konsult inom barn-,
ungdoms- och utbildningsfrågor

Välkommen till Blira!

Annika Wallin, konsult inom barn-, ungdoms- och utbildningsfrågor

Projektledning

Jag tar gärna uppdrag som projektledare och har erfarenhet av att jobba med både större och mindre projekt.

Redaktör & skribent

Det är roligt att skapa texter som är tydliga, välstrukturerade och begripliga. Jag har haft uppdrag som redaktör och skribent sedan 1995.

Utbildning & föreläsningar

Behöver ni en utbildning i skrivande? Eller vill ni lära er att arbeta med barnreferensgrupper och att intervjua barn?

Handledning & rådgivning

Jag erbjuder handledning om till exempel pedagogisk tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning.

Utredningar & rapporter

Jag hjälper gärna till om ni ska göra en större utredning, en förstudie, en rapport eller en kunskapsöversikt.

Utvärderingar

Behöver ni utvärdera ett pedagogiskt material, en utställning, en utbildning eller något annat så hjälper jag gärna till.

Dokumentationer

Jag kan dokumentera projekt som pågår över längre tid eller enskilda dagar.

Jag heter Annika Wallin. Sedan 2002 jobbar jag som konsult med barn-,
ungdoms- och utbildningsfrågor.

Jag har särskild kompetens om:

tillgänglighet och stöd i skolan
produktion av utbildningsmaterial
utvärderingar av pedagogiska material och lärmiljöer barnkonventionen och prövning av barnets bästa metoder för att lyssna på barn och unga utredningar och kunskapsöversikter.

Företaget heter Blira Konsult AB och har funnits sedan 1994.

I grunden har jag en fil.mag. i pedagogik. Här kan du läsa mer om min akademiska bakgrund.

Här hittar du min meritförteckning. Hör av dig om du vill veta mer eller om du vill ha referenser.

Vi som startade Blira och gav det sitt namn var familjen Blom Inger, Rolf och Annika. Som gift heter jag Wallin och numera är det jag som står för verksamheten i företaget.

Exempel på uppdragsgivare

 • Barnombudsmannen
 • BRIS
 • DemokratiAkademin
 • Forum för levande historia
 • Handisam
 • Hjälpmedelsinstitutet
 • Intressegruppen för Assistansberättigade
 • Institutionen för specialpedagogik, lärarprogrammet, Stockholms universitet
 • Internationella programkontoret
 • IPA Lekfrämjandet – Barns rätt till lek
 • Jerringfonden
 • Karolinska sjukhuset/MediPrep
 • Karlstads kommun
 • Kulturskolerådet
 • Linköpings kommun
 • Lunds kommun
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Myndigheten för delaktighet
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Nationalmuseum
 • NilsHolgerssonskolan
 • Nordiska museet
 • ParadisProduktion
 • Region Blekinge
 • Region Östergötland
 • Riksförbundet Attention
 • Riksutställningar
 • Rädda Barnen
 • SISUS
 • Samordningsförbudet Centrala Östergötland
 • Skolverket
 • Specialpedagogiska institutet
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens maritima museer/Alla Ombord
 • Stockholms läns landsting/Regionplane- och trafikkontoret
 • Sundbyberg stad
 • SVT Barn & Ungdom
 • Synskadades Riksförbund
 • THEA privata grundskola
 • Ungdomsstyrelsen
 • Universitets- och Högskolerådet
 • Utbildningsförvaltningen
 • Stockholm Stad
 • UR
 • Åtvidabergs kommun

Urval av uppdrag

Nedan är några exempel på olika saker som jag har gjort. Klicka gärna på länkarna för att läsa om dem.

Kontakta mig