Öva med bilder - taktil bildläsning

2019 fick jag i uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndighetens att skriva en lärarhandledning till läromedlet Öva med bilder. Läromedlet ger elever med synnedsättning eller blindhet möjlighet att öva taktil bildläsning.