Räkna med mig

Under 2017-2018 var jag redaktör och skribent i ett projekt på Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedelsavdelning.

Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan.

Handledningen beskriver hur lärare kan skapa en tillgänglig lärmiljö, arbeta med anpassade läromedel och vägleda elever till abstrakt matematiskt tänkande från konkreta upplevelser.

Texterna är utformade för att ge information både till lärare som är nya på området och till dem som har viss erfarenhet. Handledningen innehåller även förklaringar av hur matematiska uttryck skrivs med punktskrift. I de sista kapitlen finns tips på alternativa verktyg, laborativa material, och spel och lekar som tränar matematisk förmåga.

Handledningen går att ladda ned eller beställa kostnadsfritt från SPSM:s webbutik.