Rörelseglädje och hälsa 0-5 år

Under 2018 samarbetade med Anna Nilsson som är fysioterapeut vid Stockholms syncentral. Vi skrev ett material som ger förslag på lekar och aktiviteter som små barn och vuxna kan göra tillsammans för att få vardags­­rörelse och rörelse­glädje. Texterna riktar sig i första hand till föräldrar och vårdnads­havare men kan även utgöra kompetensut­veck­ling för BVC, förskolor och syn­centraler.

Materialet är producerade inom ramen för projektet ”Idrott, fysisk aktivitet och hälsa för barn och unga med synnedsättning” under 2015-2018. Projektet genomfördes av Synskadades Riksförbund i sam­arbete med Gymnastik och idrottshögskolan, Riksidrottsförbundet och Parasport Sverige och finansierades med medel från Allmänna arvsfonden.

Vi gjorde också en film till skriften. Den kan du se här https://youtu.be/2d6bDq4W7t4