Alla ombord Vasamuseet

2009 skrev jag tre texter för magasinet Alla ombord!

”Alla ombord! – det salutogena museet” var ett samarbete mellan Statens maritima museer/Vasamuseet, Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) i Stockholms län, Rädda Barnen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, HANDISAM och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Projektet genomfördes med stöd av Allmänna arvsfonden.

De texter jag har skrivit finns på sidorna 30-31 och 108-111.