Är det på riktigt?

Nordiska museets öppnar en ny lärmiljö, utställning och skapande verkstad för barn i åldrarna sex till tolv år. Där ska besökarna kunna möta barnens historia i Sverige och Norden genom 150 år. Under hösten 2018 ville museet ta hjälp av barn i målgruppen för att få fram frågeställningar och innehåll i några av de tematiska delarna. Jag fick då i uppdrag att göra två barnworkshops med barn i åldern 8 respektive 11-12 år. Uppdraget innebar att planera, genomföra och dokumentera dessa workshops i samarbete med en museipedagog.