Den problematiska etiken - om barnsyn i forskning och praktik

Under 2015 var jag redaktör, tillsammans med Birgitta Qvarsell och Catharina Hällström, för en antologi med titeln Den problematiska etiken – om barnsyn i forskning och praktik. Antologin är ett bidrag till diskussionen om etik i barnrelaterade verksamheter. Texterna uppmärksammar en rad situationer där barns integritet och rättigheter riskerar att kränkas.

Detta kan ske till exempel vid etikprövningen när det gäller forskningsanslag, när barn får ta emot välgörenhet, i sammanhang där barn dokumenteras eller när barns kunskaper bedöms.Texterna lyfter gemensamt fram barnets rätt till respekt och flera av dem ger förslag på arbetssätt och förhållningssätt som gör det möjligt att möta och samverka med barn på ett etiskt försvarbart sätt.

Innehållet bör vara relevant för såväl forskare som studerande och praktiker. Författarna till de sju texter som ingår i antologin har sina hemvister inom pedagogik, barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap samt specialpedagogik. Medverkande skribenter är Margareta Aspán, Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström, Elizabeth Englundh, Bozena Hautaniemi, Mia Tiempo von Essen och Eva Siljehag.

Antologin är utgiven av Daidalos och går att köpa hos Adlibris eller Bokus. Ladda ner högupplöst framsida nedan.