Digitala verktyg

2017 var jag medförfattare till två texter där specialpedagog Ulrika Jonson och jag berättade om digitala verktyg. Texterna finns i Skolverkets lärportal, i modulerna om digital kompetens i grundskolan och i vuxenutbildningen.

Här kommer du till Skolverkets lärportal.