Drivkraft

År 2005 fick jag i uppdrag av Blackboard AB att vara redaktör för tidningen Drivkraft för andra året i rad. Tidningen vill uppmuntra ungas entreprenörskap och är skapad i samarbete med Drivhuset, Ung Företagsamhet, Handelshögskolan i Göteborg, Venture Cup och Blackboard AB. I uppdraget ingick att planera tidningens innehåll, föra en dialog med samarbetsparterna om ämnen för artiklar, lägga ut uppdrag på skribenter och redigera texter.