Får jag vara med?

Våren 2008 fick jag i uppdrag av Rädda Barnen att skriva en populärvetenskaplig version av rapporten ”Skolvardag med rörelsehinder. En etnologisk studie” som genomförts av Göran Nygren, doktorand på institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet.

Studien ingår i det nationella projektet ”Särskild, särskiljd eller avskiljd – om situationen för elever med rörelsehinder i grundskolan”. Den populärvetenskapliga versionen av rapporten fick titeln ”Får jag vara med? Om vardagen i skolan för barn med rörelsehinder”. Ladda ned rapporten via Rädda Barnens hemsida www.rb.se eller klicka på länken nedan.