Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning exempelsamling

Under 2012-2013 var jag redaktör och skribent på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten och skrev en exempelsamling. Den ingår, tillsammans med en lärarhandledning och elevhäften med prov, i ett kartläggningsmaterial som heter Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning.

I exempelsamlingen finns intervjuer med modersmålslärare, specialpedagoger och lärare som berättar om hur de har använt kartläggningsmaterialet i några svenska kommuner. Den är tänkt att ge inspiration och visa på vikten av samverkan mellan modersmålslärare, speciallärare, specialpedagoger och lärare.