Förstudie Rivkraft Barn

Myndigheten för delaktighet har en undersökningspanel bestående av personer med funktionsned­sättning. Panelen får svara på frågor mellan fyra och sex gånger per år. Frågorna gäller till­gäng­lighet och livsvillkor. År 2015 fick jag i uppdrag att utreda myndighetens förutsätt­ningar för att utveckla en motsvarande panel och undersökning för barn med funktionsnedsättning. Förstudien behandlade datainsamlingsmetoder, urval, juridiska och etiska förutsättningar för en sådan undersökning.

Förstudien är inte publicerad.