FoU-rapport Hur händer det?

Denna FoU-rapport är skriven av Emelie Cramér-Wolrath och bygger på hennes doktorsavhandling från 2013. Den handlar om hur en döv och en hörande tvilling tillägnar sig tvåspråkighet – teckenspråk och talad svenska. Rapporten bidrar med detaljerad kunskap om hur barnens föräldrar guidade och stöttade tvillingarna i deras språktillägnande. Den beskriver också vad som hände när den döva tvillingen vid tre års ålder fick ett Kokleaimplantat (CI) och med hjälp av detta högteknologiska hörhjälpmedel, och sitt redan väletablerade teckenspråk, lärde sig talad svenska.

På uppdrag av Specielpedagogiska skolmyndigheten var jag redaktör för FoU-rapporten. I nära samarbete med Emelie jobbade jag med disposition, struktur och språkgranskning. Rapporten kan beställas kostnadsfritt i SPSM:s webbutik eller ladda ner pdf.