Jerringfonden

JERRINGFONDENS JUBILEUMSSKRIFT

År 2005 fick jag i uppdrag av Jerringfonden att vara redaktör och skribent för en skrift som presenterar fondens verksamhet. Jerringfonden är en stiftelse som delar ut anslag, stipendier och forskningsmedel till förmån för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder. Syftet med skriften är att sprida kännedom om fondens verksamhet och den gavs ut med anledning av fondens 50-årsjubileum 2005. I uppdraget ingick att planera tidningens innehåll, att diskutera foto och form i nära samarbete med fotograf och formgivare samt att skriva alla texter.