Koll på läget

Samordningsförbundet Centrala Östergötland och Linköpings kommun genomförde projektet Koll på Läget under åren 2010-2014.

Syftet var att underlätta övergången från skola till vuxenliv för unga med lindrig utvecklingsstörning. Målet var att öka möjligheterna till förvärvsarbete, vidare studier och ett framtida självständigt liv. Projektet genomfördes i form av en samverkansmodell där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstingets habilitering och Linköpings kommun (gymnasiesärskolan, Jobb- och Kunskapstorget och Socialkontoret) deltog.

Våren 2014 fick jag i uppdrag att göra en kartläggning som sammanfattar intressenternas erfarenheter och beskriver projektets modell. Rapporten har fungerat som beslutsunderlag för projektdeltagare, politiker och tjänstemän inför beslut samverkansmodellens fortsatta framtid.