Lika värde nr 1 2018

2017 skrev jag en artikel för Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde. Den handlar om en skola i Skellefteå som har anpassat undervisningen för en elev med grav språkstörning.

Ladda ner pdf:en och läs artikeln på sidorna 6-8 i tidningen.