Lika värde nr 4 2016

2016 skrev jag en artikel för Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde. Sen handlar om hur Djurgårdsskolan i Eskilstuna har genomfört en fortbildning som utgår från SPSM:s Studiepaket NPF.