Lika värde nr 4 2017

2017 skrev jag en artikel för Specialpedgogiska skolmyndighetens tidning Lika värde. Den handlar om ett digitalt skoldatatek i Ödeshög.

Ladda ner pdf:en och läs artikeln på sidan 10-11 i tidningen.