Lika värde nr 4 2020

2020 skrev jag en artikel för Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde. Den handlar om distansundervisning på Ådalsskolan i Kramfors.

På Ådalsskolan skapade personalen snabbt lösningar för elever i behov av stöd, när Covid-19 tvingade gymnasieskolorna att införa distansundervisning över en natt. En del i framgången var skolans skräddarsydda plattform.

Ladda ner pdf:en och läs artikeln på sidorna 7-8 i tidningen.