Manual specialpedagogisk utredning

Under åren 2016-2022 deltog jag i ett utvecklingsarbete på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det handlade om att öka likvärdighet och kvaliteten i myndighetens specialpedagogiska utredningar.

Arbetet omfattade att omarbeta en manual för dokumentation av utredningsrapporter, ta fram vägledande exempel samt att genomföra flera utbildningsinsatser kring skrivande.