MUCF och Barnombudsmannen

2016 arbetade jag på uppdrag av Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Uppdraget bestod i att ta fram en text om barnrätts- och ungdomspolitiken.