Olika unga 3 - lika förutsättningar?

Under 2010-2011 var jag kommunikatör inom Hjälpmedelsinstitutets pilotprojekt Olika unga – Lika förutsättningar? Pilotstudien genomfördes under två terminer i Kungälv och Linköping. Syftet var att stärka elever med funktionsnedsättning och öka kunskapen om alternativa verktyg, hjälpmedel och ny teknik, för att förbättra studieresultat och öka elevernas möjligheter att få ett arbete eller gå vidare på annat sätt efter gymnasiet. I mitt uppdrag ingick bland annat att skriva fem reportage som berättade om pilotstudiens resultat. På den här sidan går det att ladda ned reportaget om nya samverkansformer i Linköping.