Pilot webbaserad fortbildning

Under hösten 2021 och början av 2022 var jag produktionsledare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Uppdraget bestod av att utveckla och pröva ett nytt och webbaserat fortbildnings-koncept. Jag hade nära samarbete med pilotledare och arbetsgrupp och arbetet omfattade textproduktion, filmproduktion, produktion av ljudfiler och bilder samt användningstest och innehållstest.

Resultatet bestod av en intern slutrapport och tre prototyper som visar hur ett webbaserat fortbildningsmaterial kan se ut, riktat till lärare som möter elever med blindhet. Ett parallellt pilotarbete tog fram material inom konceptet för lärare som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).