Prövning av barnets bästa

2020 gjorde jag och en medarbetare på SPSM en utförlig prövning av barnets bästa.