Revison ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv

Våren 2016 var jag skribent och redaktör för skriften Revision ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv, på uppdrag av Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. De båda myndigheterna hade ett gemensamt uppdrag som handlade om att stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma om vad ett barnrättsperspektiv- och ungdomsperspektiv innebär i såväl teori som praktik.