RG-tidningen nr 8

År 2008 fick jag förnyat uppdrag av Sisus – Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd – att vara redaktör för RG-tidning. Det är en tidning om ett gymnasiealternativ för unga med svåra rörelsehinder. I uppdraget ingick att planera tidningens innehåll, skriva samtliga texter och att samarbeta med fotograf och formgivare.