Särskilt stöd till nyanlända elever

Under 2017-2018 arbetade jag med ett stödmaterial om särskilt stöd till nyanlända elever, på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mitt uppdrag var att skriva samtliga texter.