Spelar roll

”Spelar roll” är ett projekt från Forum för levande historia som handlar om att vara åskådare. Det pedagogiska materialet tar sin utgångspunkt i Förintelsen men innehåller frågor som dagens unga kan känna igen från sin egen vardag. Målgrupp är elever i skolans senare del och gymnasiet.

En del av projektet utgörs av en utställning. I slutet av 2008 fick jag i uppdrag att utvärdera om målen med utställningen och utställningen pedagogik hade nåtts.

Utvärderingen är inte publicerad.