Statsbidrag

Hösten 2013 gjorde jag en informationsskrift om statsbidrag på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften vänder sig till organisationer och personer som kan söka bidrag hos SPSM. Fokus i texterna ligger på vad statsbidrag kan få för effekter för den enskilda människan.