Tjej eller kille

TJEJ ELLER KILLE – SPELAR ROLL?

År 2005 fick jag i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att vara textredaktör och skribent för en broschyr som presenterar projektet ”Tjej eller kille – spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola.” Projektet skapades för att ge skolledare stöd i arbetet med att systematiskt förbättra jämställdheten mellan tjejer och killar, och motverka homofobi, på förskolor och skolor i Stockholms län. Broschyren vänder sig till politiker, tjänstemän och skolledare inom och utom Stockholms län. I uppdraget ingick att planera tidningens innehåll och att skriva alla texter.