Tryggare skola

Hösten 2011 var jag redaktör och skribent för Rädda Barnens material Tryggare Skola. Uppdraget handlade om att ta fram texter som ska göra det lättare för Rädda Barnens medlemsrörelse att arbeta för barns och ungas rätt att inte bli kränkta, trakasserade eller diskriminerade i skolan. Min uppgift var att skriva orienteringstexter och positiva exempel.

Jag skrev också ihop fem checklistor som beskriver Rädda Barnens ställningstaganden och vad Rädda Barnen vill att skolan ska göra. Checklistorna berör områdena värdegrund, inflytande, vuxennärvaro, föräldradialog och nätet. Arbetet skedde i nära samarbete med Rädda Barnens koordineringsgrupp för utbildningsfrågor.