Unga röster i Skärgården

Våren 2009 arbetade Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting, med att ta fram ett nytt skärgårdspolitisk program. Jag fick i uppdrag att samla in synpunkter från högstadieungdomar som är bofasta i skärgården. Intervjuerna handlade om möjligheter och problem i deras vardag, deras fritidsintressen och närmaste framtidsplaner.