Utredning barnkultur Östergötland

2015 gjorde jag en utredning tillsammans med Lena Josefsson och Annmari Kastrup, på uppdrag av Region Östergötland.

Uppdraget var att utreda hur regional samordning och samverkan, med kommuner och regionala kulturinstitutioner kring barns och ungas tillgång till kultur i förskolan och grundskolan, kan utvecklas i Östergötland. En övergripande fråga var om det finns förutsättningar att implementera en östgötsk modell för regional kulturgaranti med gemensam finansiering.