Utredning kulturcheck Lunds kommun

Våren 2016 gjorde jag, i samarbete med Lena Josefsson, en utredning av införande av kulturcheck i Lunds kommun. Uppdragsgivare var Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.