Utställningen Matomat

År 2003 utvärderade jag Riksutställningars vandringsutställning Matomat. Det var en samproduktion mellan Riksutställningar och Måltidsmuseum. Den visades i skolmatsalar under 2003 och vände sig till barn i åldern tio till tolv år. Utställningen fungerade som ett läromedel och innehöll bland annat experimentlådor som kunde användas i klassrummet. Utvärderingen gällde hur utställningen hade fungerat i den pedagogiska praktiken och hur Riksutställningar kunde förbättra sitt samarbete med skolan. Resultaten baserade sig på svar från elever, lärare, rektorer och matsalspersonal på fyra grundskolor i södra Sverige.