Vägar till arbete

Skriften är gjord på uppdrag av Hjälpmedelsinstituet och projektet Vägar till Arbete, under 2013. Den är framtagen för att presentera erfarenheter från det treåriga projektet vars mål var att underlätta elevers väg ut i arbetslivet. Projektet genomfördes i Kungälv och Linköping under åren 2011 till 2014.

Förhoppningen var att skriften ska ge inspiration för att intensifiera arbete med att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar och underlätta övergången från skola till arbetsliv. I uppdraget ingick att vara redaktör och skribent för samtliga texter.