Välfärdsstaten

År 2005 utvärderade jag högskolesatsningen Välfärdsstaten på uppdrag av UR. Välfärdsstaten är en tvserie om det svenska folkhemmets framväxt, som utvecklats för högskolestudenter. Genom en utvärdering ville UR ta reda på vad studenter och kursansvariga på universitet och högskolor tyckte om kursen ”Välfärd och folkhemsbygge i 1930-talets Europa” där tvserien ingick som en del av kursmaterialet. Resultaten baserade sig på svar från studenter, kursledare och medarbetare på UR.

Utvärderingen är inte publicerad och därmed inte tillgänglig för läsare utanför UR.