Vuxen autismspektrum

Skriften handlar om hur utbildningsanrodnare kan göra sina studier tillgängliga för vuxna med autismspektrumtillstånd.

Jag tog fram denna skrift i samarbete med sakkunniga på SPSM, och externa experter, 2008 och omarbetade och uppdaterade skriften 2012 och 2016.

SPSM reviderade sedan skriften igen år 2023 och gav den en ny titel och nytt utseende. Den senaste versionen finns att beställa i myndighetens webbutik. Skriften ingår i Studiepaket vuxen som finns på www.spsm.se/studiepaket-vuxen