Vuxen med lindrig utvecklingsstörning

Skriften handlar om hur utbildningsanrodnare kan göra sina studier tillgängliga för vuxna med lindrig utvecklingsstörning.

Jag tog fram denna skrift i samarbete med sakkunniga på SPSM, och externa experter, 2007 och omarbetade och uppdaterade den 2013 och 2016.

SPSM reviderade sedan skriften år 2023 och gav den en ny titel och nytt utseende. Den senaste versionen finns att beställa i myndighetens webbutik. Skriften ingår i Studiepaket vuxen som finns på www.spsm.se/studiepaket-vuxen