Vuxen psykisk ohälsa

Skriften handlar om hur utbildningsanrodnare kan göra sina studier tillgängliga för vuxna med psykisk ohälsa.

Jag tog fram denna skrift i samarbete med sakkunniga på SPSM, och externa experter, 2010 och omarbetade skriften 2015. 

SPSM reviderade sedan skriften år 2023 och gav den en ny titel och nytt utseende. Den senaste versionen finns att beställa i myndighetens webbutik. Skriften ingår i Studiepaket vuxen som finns på www.spsm.se/studiepaket-vuxen