Vuxenstudier - övergripande

Skriften handlar om hur utbildningsanordnare kan göra sina studier tillgängliga för vuxna med funktionsnedsättning.

Jag tog fram denna skrift i samarbete med sakkunniga på SPSM, och externa experter, 2009 och har omarbetat och uppdaterat den 2015. 

SPSM reviderade sedan skriften igen år 2023 och gav den en ny titel och nytt utseende. Den senaste versionen finns att beställa i myndighetens webbutik. Skriften ingår i Studiepaket vuxen som finns på www.spsm.se/studiepaket-vuxen