Barn som inte leker

Den 26 och 27 november 2012 hade IPA:s projekt Barn som inte leker konferens på Carlshälls gård på Långholmen i Stockholm. Projektet hade bjudit in sju föreläsare som på olika sätt betonade lekens betydelse för människans välbefinnande, utveckling, gemenskap, glädje och livskvalitet. Syftet med konferensen var att bredda deltagarnas kunskap om hur vuxna kan stötta och skapa förutsättningar för lek i situationer där barn har slutat leka eller hamnat utanför leken. Talarna var Lars H Gustafsson, Laila Lindberg, Gun-Marie Wetso, Lars-Erik Berg, Margareta Öhman, Ulf Janson och Eric Zander. Jag dokumenterade föreläsningarna som nu finns samlade i en skrift som går att beställa från IPA.