Dinas värld

År 2003 utvärderade jag läromedlet Dinas värld på uppdrag av Rädda Barnen. Dinas värld är en cd-rom om Barnkonventionen som genom fakta, tecknade serier och spel ger barn kunskap om sina rättigheter. Rädda Barnen ville veta hur elever och lärare, i vanliga skolor och särskolor, upplever och har använt materialet. Utvärderingen genomfördes på tre skolor i Stockholmsområdet där elever – i vanliga klasser och särskoleklasser – fick prova materialet. En lärare från respektive skola, och lärare från tre andra skolor, intervjuades. Utvärderingen skulle också besvara hur cd-romskivan marknadsförts och hur många skolor och organisationer som beställt den.

Utvärderingen är inte publicerad och därmed inte tillgänglig för läsare utanför Rädda Barnen.