Elevinflytande

Under 2005-2006 utvärderar jag projekt Ökat elevinflytande på uppdrag av Utbildningsförvaltningen Stockholm Stad. Projektet pågår på fem gymnasieskolor i Stockholm till och med ht 2006. Fokus i projektet ligger på att skapa möjligheter för eleverna till inflytande genom att stärka, och i vissa fall skapa, strukturer där elever kan få inflytande över arbetssätt, arbetsmiljö, arbetsformer och skolans verksamhet i stort. Utvärderingen presenteras i flera delrapporter under projektperioden.

Delrapporterna är inte publicerad och därmed inte tillgänglig för läsare utanför projektet.