Nyckelordet är tillsammans

Projektet som presenteras i den här skriften tog sin utgångspunkt i den omöjliga situation som nyanlända invandrare med synnedsättning kan hamna i när samordningen mellan sfi-anordnare, synrehabilitering och Arbetsförmedlingen brister. Invandrare med synnedsättning möter också hinder i den traditionella sfi-undervisningen där det oftast saknas kunskaper om synnedsättningar och deras pedagogiska konsekvenser.

Syftet med projektet var att pröva en modell där en anpassad sfi-undervisning kombinerades med synrehab-ilitering. Verksamheten bedrevs på Hagabergs folkhögskola under läsåret 2013-2014. Jag dokumenterade arbetet och sammanfattade också erfarenheterna i den här skriften. Den vänder sig till anordnare av sfi och synrehabilitering och andra som ska främja nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.