Programkontoret

SEMINARIUM PÅ KONFERENSEN FRAMTIDENS LÄRANDE

Våren 2012 fick jag i uppdrag av Internationella programkontoret att dokumentera deras seminarium på konferensen Framtidens Lärande. Dokumentationen gjordes i form av en artikel som sedan publicerade på Internationella programkontorets webbplats.