Reclaim

Den 8 maj 2006 arrangerade Riksutställningar och Kulturrådet ett heldagsseminarium i Riksutställningars lokaler i Stockholm. Seminariet ville ge information, och inspirera till dialog och nya tankar, kring tillgänglighetsfrågor i kultursektorn. Jag fick i uppdrag att göra en dokumentation i text för Riksutställningars och Kulturrådets webbsidor.