Reflex

År 2005 utvärderade jag pilotprojektet REFLEX på uppdrag av Forum för levande historia. REFLEX är en del i myndighetens arbete för hitta fram till en framgångsrik ungdomsverksamhet (15-21 år). Utvärderingen gällde bland annat myndighetens arbete tillsammans med unga medarbetare, REFLEX-eventen QueerCab och Juryn. De två senare handlade om homofobi, heteronormativitet och kategorisering. Resultaten i utvärderingen baserar sig på intervjuer med unga event-besökare, REFLEXs unga arbetsgrupp, pedagogerna i QueerCab samt medarbetare på Forum för levande historia.

Utvärderingen är inte publicerad och därmed inte tillgänglig för läsare utanför Forum för levande historia.