Samma chans

VADÅ SAMMA CHANS?

Under tre år genomförde Rädda Barnen och RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar ett projekt för att belysa villkoren för barn med funktionshinder ur ett rättighetsperspektiv. Projektet avslutades med en konferens i januari 2004. Jag fick i uppdrag att dokumentera konferensen för att fler skulle kunna ta del av de erfarenheter som gjorts under projekttiden.