Handledning och rådgivning

Jag kan ge råd om hur ni ställer frågor till barn, utvecklar en barnpedagogiska verksamhet eller om innehåll i utbildningsmaterial. Jag ger också handledning till er som vill skapa en tillgänglig verksamhet för barn och elever med funktionsnedsättning.

Exempel på uppdrag:

2016. Skolverket. Granskare av material i lärportalen Kompetensutveckling i specialpedagogik.

2016. Riksförbundet Attention. Att arbeta med barnreferensgrupper.

2008-2012. Intressegruppen för Assistansberättigade. Att ställa frågor till barn i intervjuer och enkäter. Deltog också i referensgruppsarbete.

2009. SVT Barn & Ungdom. Att göra målgruppsanalys och intervjua barn.

2008-2009. Nationalmuseum. Deltog i referensgrupp om museets skolpedagogiska verksamhet.

2008. SVT Barn & Ungdom. Utvecklingskonferens och metodutvecklingsarbete.